Statut Koła Solistów i Kameralistów SPAM

Koło Solistów i kameralistów otwarte jest dla muzyków wykonawców oraz kompozytorów pragnących promować i rozwijać swoje zdolności w zakresie zarówno muzyki solowej jak i zespołowej.

Cele:

Organizowanie oraz wspieranie przedsięwzięć koncertowych, festiwalowych i fonograficznych w których będą uczestniczyć artyści zrzeszeni w KSIK, członkowie ich zespołów oraz zaproszeni goście.

Współdziałanie członków Zarządu Koła w zakresie pozyskiwania przedsięwzięć koncertowych dla członków KSIK i czynne działanie na rzecz ich organizowania – w zakresie koncertów solowych i kameralnych. Zarząd Koła będzie też miał możliwość zapraszania gości - solistów i kameralistów spoza Koła, w celu m.in.: urozmaicenia, podniesienia rangi koncertu lub w ramach uzupełnienia składu zespołu kameralnego (w tym orkiestry kameralnej).

Współpraca z Kołami SPAM na terenie całej Polski w ramach organizacji lub współorganizacji koncertów solowych i kameralnych.

Udostępnianie możliwości ćwiczenia w salach wynajmowanych przez SPAM – za darmo dla członków KSIK lub w cenie 5zł od osoby (3h) nie należącej do KSIK, a wchodzącej w skład zespołu kameralnego któregoś z członków KSIK, lub będących zaproszonym gościem - współwykonawcą koncertu. Zastrzega się iż w/w próba powinna być skonsultowana telefonicznie minimum na dzień przed planowaną próbą w celu potwierdzenia dostępności sali.

Współpraca międzynarodowa w celu promocji muzyki solowej i kameralnej w tym muzyki polskiej poza granicami RP. W ramach współpracy rozumie się m.in. poszukiwanie partnerów i sponsorów wśród organizacji muzycznych-artystycznych (jak np.: międzynarodowe kursy muzyczne/ festiwale) oraz innych partnerów medialnych i sponsorów niezależnych.

W sprawach Koła możliwość bezpłatnego korzystania z obsługi biurowej /ksero, skan, telefon/ i darmowej pomocy pani księgowej w biurze zarządu przy Marszałkowskiej 66.

Szansa uzyskania od SPAM firmowego poparcia projektów koncertowych członków koła poprzez pieczątki, podpisy prezesów na wnioskach i papier firmowy używany do sporządzania przez KSIK projektów koncertowych i stypendialnych. KSIK może liczyć na pomoc w zakresie swoich praw i opiekę w zakresie ich egzekwowania.

Możliwość uczestniczenia w zebraniach zarządu głównego i zgłaszania wniosków. Możliwość zwoływania zebrania członków KSIK- jest udostępniana sala w biurze zarządu.

SPAM wydaje regularnie biuletyny w których będą rozpropagowywane informacje o naszej działalności i projektach koncertowych w całym kraju.

Przystąpienie do KSIK SPAM:

Wypełnienie i dopełnienie obowiązków z tym związanych, dokumentów dostępnych na stronie: http://spa-m.pl/dokumenty/

Dostarczenie zarządowi KSIK plakatu lub programu koncertu solowego oraz kameralnego w którym ostatnio brało się udział. Przyjęcie do KSIK odbywa się drogą głosowania i uzależnione jest od uzyskania większości głosów członków Koła obecnych na danym zebraniu.