O nas

Witamy Państwa na stronie Koła Solistów i Kameralistów Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków. Znajdują się tutaj bieżące informacje o naszych planach koncertowych oraz organizowanych przez nas imprezach. Strona ta powstała w celu promowania działań członków KSIK oraz SPAM.

Koło Solistów i Kameralistów jest samodzielnym kołem utworzonym przy Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków w Warszawie. Powstało w 2011 roku z inicjatywy młodych muzyków zajmujących się na co dzień wykonawstwem muzyki kameralnej. Celem naszego Koła jest promowanie muzyki kameralnej oraz jej wykonawców (naszych gości oraz członków Koła), wspieranie wydarzeń artystycznych i docieranie z ich przekazem do warszawskiej publiczności. Ponadto będąc częścią najstarszego i największego stowarzyszenia artystów muzyków w Polsce (SPAM istnieje od 1956r.) skupiamy się na celach statutowych Stowarzyszenia którymi są m.in.:

  1. współtworzenie warunków rozwoju życia muzycznego w Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. ochrona dorobku artystycznego polskich artystów-muzyków w kraju i za granicą;
  3. ochrona zawodu artysty-muzyka poprzez działania na rzecz polepszenia sytuacji materialnej i socjalnej muzyków polskich oraz ich prestiżu;
  4. zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych SPAM praw do artystycznych wykonań oraz wykonywanie i korzystanie z innych uprawnień wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.